Primerjava vrednostnih ocen slovenskega, madžarskega in hrvaškega prebivalstva o trajnosti na osnovi vidne transformacije obrečnih krajin : doktorska disertacija
Comparison of value attitudes of Slovenian, Hungarian and Croatian citizens on sustainability using visual transformation of the river landscape : doctoral thesis