Uvedba metode pozitivnega matematičnega programiranja v sektorsko modeliranje slovenskega kmetijstva
Introduction of positive mathemathical programming in sector modelling of Slovenian agriculture