Protimikrobna zaščita tkanin, hranjenih v naravnih klimatskih razmerah
Antimicrobial protection of fabrics stored under natural climate conditions