Validacija modelov za prehransko profiliranje na primeru izbranih mlečnih izdekov in podobnih živil rastlinskega izvora : doktorska disertacija (s področja prehrane)
Validation of nutrition profiling models based on selected dairy products and similar foods of plant origin
= doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih