Sazhetek vüzhenja şlavenşkega po nedelah, knishiza soseb narozhena dorashenim ino vsem, keri predalezh so od shole farne, ino se v' kratkem brati, ino dosta potrebnega navüzhiti hzhejo