Zasnova večpredstavnega konvergenčnega uporabniškega vmesnika kot del koncepta pametnega doma za potrebe starejših
Designing a multimedia convergence user interface as a part of the concept of the smart home for the target group of the elderly