Gospodarnost in okoljski vidiki tehnologij pridobivanja lesnih sekancev za energetsko rabo : doktorska disertacija
Economy and environmental aspects of forest harvesting for energy biomass = doctoral dissertation

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih