Alojzij Repič (1866-1941)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.