Anton Hribar (roj. 1864)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.