Franc Jurtela (1853-1926)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.