Psalter z razlago in z dodatki iz Obrednika, srbska redakcija