Peter Kozler (1824-1879)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.