Gregorij Rožman (1883-1959)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.