Leon Rupnik (1880-1945)

tab1
Gradivo je dostopno z lokacije NUK.