Vrzeli v prehodu k demokraciji : (razmišljanje o nekaterih predpostavkah demokratične konsolidacije)