Nitrogen and phosphorus budgets in Poland as a tool for sustainable nutrients management
Bilanca dušika in fosforja na poljskem kot orodje za trajnostno upravljanje s hranili