Prostorska razpršenost in starost šolskih športnih dvoran ter skupine njihovih uporabnikov