Aplikativni projekt
Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja