Popis različne stopnje hladne deformacije konstrukcijskega jekla na osnovi Barkhausnovega šuma
Description of various degrees of cold deformation structural steel based on Barkhausen noise