Encimi iz naddružine kratkoverižnih dehidrogenaz/reduktaz kot nove farmakološke tarče
Enzymes of the short-chain dehydrogenase/reductase superfamily s new pharmacological targets