Vloga supervizorja v superviziji
aThe role of supervisor during supervision