Študij razpadov mezona B zgoraj 0 spodaj S na trkalniku LEP : disertacija