Doživljanje supervizijskega procesa pri (bodočih) strokovnjakih v poklicih pomoči
Experiencing the supervision process in the case of professionals (to-be) in the helping professions