Medijska politika Evropske unije na področju informacijske tehnologije