The role of chitotriosidase duplication gene polymorphism in the susceptibility to sarcoidosis
Vloga duplikacijskega polimorfizma v genu za hitotriozidazo pri sarkoidozi