Endosperm protein polymorphism of common and tartary buckwheat
Polimorfizem beljakovin endosperma pri navadni in tatarski ajdi