Računalniško podprta identifikacija temperaturne odvisnosti snovnih lastnosti