Načrtovanje razvoja vodovodnih sistemov z uporabo genetskih algoritmov
Genetic-algorithms-supported planning of water-supply systems