Raziskovalni projekt
Priprava podprtih lipidnih membran z encimi za razvoj biosenzorjev