Vpliv nekaterih ekoloških in drugih dejavnikov na razširjenost izbranih vrst ptic v gozdovih Kočevske : magistrsko delo
The influence of some ecological and other factors on the distribution of selected birds in Kočevsko forests : master thesis