Vpliv učinkovite rabe energije na emisije ogljikovega dioksida v Sloveniji : magistrsko delo