Monika Gawlak: Świat poetycki Gregora Strnyšy : (slov. Pesniški svet Gregorja Strniše). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012 ...