Use of mono- and sesquiterpenes for characterisation of mountain cheeses
Uporaba mono- in seskvinterpenov za karakterizacijo sirov s planin