Prispevek družboslovne vednosti k upravičevanju normativnega reda
The contribution of societal knowledge to a legitimation of normative establishment