Nekatere metode za pripravo regionalnih scenarijev podnebnih sprememb
Empirical downscaling method as a tool for development of regional climate change scenarios