Vloga lekarniškega farmacevta pri obvladovanju čezmerne telesne mase
Community pharmacist's contribution to overweight management