Vzdevki učiteljev kot oblika verbalnega nasilja učencev nad učitelji z vidika izsledkov empirične raziskave
Teachers' nicknames as a form of students' verbal violence against teachers based on empirical research results