Ekonomski učinki predvidene izgradnje suhih zadrževalnikov na kmetijstvo v Spodnji Savinjski dolini
Economic effects of the planned dry detention reservoirs construction on the agriculture in the Lower Savinja Valley