Temeljni projekt
EPISTEMOLOšKI IN KULTURNI VIDIKI KONSTRUKCIJE SPOLNOSTI IN NASILJA V NOVIH INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJAH (IKT) TER NJIHOVO SPREJEMANJE PRI OTROCIH IN MLADIH