Analysis of surface roughness in the Sveta Magdalena paleo-landslide in the Rebrnice area
Analiza hrapavosti površja fosilnega plazu Sveta Magdalena na območju Rebrnic