Dejavniki oblikovanja kolektivne identitete : primer evropske identitete