Podoktorski projekt - temeljni
Preučevanje mikroreliefnih oblik z zračnim laserskim skeniranjem