Proučevanje konstruiranja proizvodnih strojev s postopkom temelječim na modeliranju omejitev
A constraint-based limits-modelling approach to investigate manufacturing-machine design capability