Ana Krajnc: Spoznaj sebe in druge: človek kot družbeno bitje in medosebni odnosi : Ljubljana, Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, 2014