Andragoška spoznanja : prva slovenska revija za izobraževanje odraslih
Journal of adult education in Slovenia

 1. 1995
   28

  Ideja permanentnega izobraževanja pri J.A. Komenskem v delu Pampaedia (številka: 1/2, 1995)
  Kje se lahko učimo demokracije? (številka: 1-2, 1995)
  Potrjevanje kvalifikacij v certifikatnem sistemu (številka: 1-2, 1995)
  Izkustveno učenje - enakovredna pot do znanja (številka: 1-2, 1995)
  Značilnosti izobraževalne ponudbe za odrasle (številka: 1-2, 1995)
  Osebnostni razvoj in učenje odraslih (številka: 1-2, 1995)
  Učenje po metodi AVS (številka: 1-2, 1995)
  Neformalno izobraževanje odraslih v organizacijah (številka: 1-2, 1995)
  Odrasli se jezika lahko učijo z delom (številka: 1-2, 1995)
  Celovit pristop k izobraževanju zaposlenih (številka: 1-2, 1995)
  Medosebno komuniciranje in kontaktna kultura (številka: 1-2, 1995)
  Izpiti angleških univerz v Sloveniji (številka: 1-2, 1995)
  Borza znanja (številka: 1-2, 1995)
  Menedžerske šole (številka: 1-2, 1995)
  Nov izobraževalni program: Odkrivanje poklicnega cilja (številka: 3-4, 1995)
  Državljansko izobraževanje odraslih v nekdanjih socialističnih državah v prehodnem obdobju (številka: 3-4, 1995)
  Spodbude za nadaljnje učenje (številka: 3-4, 1995)
  Prva Poletna andragoška šola v Ajdovščini (številka: 3-4, 1995)
  Prihodnost izobraževanja odraslih v Evropi - inovacije v izobraževanju odraslih in oblike sodelovanja z Evropo (številka: 3-4, 1995)
  Pet let Dobe (številka: 3-4, 1995)
  Nekaj teoretično-metodoloških problemov proučevanja prihodnosti izobraževanja odraslih (številka: 3-4, 1995)
  Prihodnost izobraževanja odraslih v Evropi - metodološki pristop in opis vzorca raziskave (številka: 3-4, 1995)
  Knjižnica v izobraževanju odraslih (številka: 3-4, 1995)
  Usposabljanje učiteljev za razvijanje komunikacijskih spretnosti (številka: 3-4, 1995)
  Ko spregovorijo argumenti in zvoki besed (številka: 3-4, 1995)
  Condorcetov prispevek k razmišljanju o vlogi učenja v človekovem in družbenem življenju (številka: 3-4, 1995)
  Učenje za družino (številka: 3-4, 1995)
  Izobraževanje žensk in težave, s katerimi se srečujejo (številka: 3-4, 1995)
 2. 1996
   60

  številka: 1 (1996)
  številka: 2 (1996)
  številka: 3 (1996)
  številka: 4 (1996)
  Menedžment v vzgoji in izobraževanju (številka: 1, 1996)
  Potrebe po izobraževanju zaposlenih v podjetjih in drugih organizacijah (številka: 1, 1996)
  Družina kot učna izkušnja (številka: 1, 1996)
  Naloge prosvetne oblasti v Sloveniji in Evropi (številka: 1, 1996)
  Sistem DACUM pri sestavljanju strokovnih izobraževalnih programov (številka: 1, 1996)
  Zmanjševanje odpora in čustvenih blokad pri pisanju (številka: 1, 1996)
  Med humanističnim in poklicnim izobraževanjem ali kaj terja od nas prihodnost (številka: 1, 1996)
  Spoznajmo retorične sposobnosti (številka: 1, 1996)
  Učenje in znanje za prihodnost (številka: 1, 1996)
  Izobraževanje kadrov v varilstvu (številka: 1, 1996)
  Pestalozzijeva zamisel vzgoje (številka: 1, 1996)
  Motivacija pri izobraževanju na daljavo (številka: 1, 1996)
  Dopolnilno izobraževanje strokovnjakov kot dejavnik tehnološkega razvoja (številka: 2, 1996)
  Ženske v izobraževanju odraslih (številka: 2, 1996)
  Možnost za uporabo standarda ISO 9001 v izobraževalnih organizacijah (številka: 2, 1996)
  Vloga znanja v politični resocializaciji (številka: 2, 1996)
  Brezposelnost, priložnost za spremembe (številka: 2, 1996)
  Vloga teleinformacijskih storitev v vseživljenjskem izobraževanju (številka: 2, 1996)
  Kakovost usposabljanja samozaposlovalcev (številka: 2, 1996)
  Samovzgoja odraslih za osebno rast (številka: 2, 1996)
  Usposabljanje za načrtovanje kariere (številka: 2, 1996)
  Vseživljenjsko učenje v knjižnici (številka: 2, 1996)
  Svetovanje odraslim za izobraževanje (številka: 2, 1996)
  Usposabljanje duševnih bolnikov (številka: 2, 1996)
  Vseživljenjsko izobraževanje in osnovna šola (številka: 2, 1996)
  Permanentno izobraževanje odraslih v varilstvu (številka: 2, 1996)
  Učni potni list (številka: 2, 1996)
  Neizobraževanje zaposlenih - izvirni greh menedžmenta? (številka: 2, 1996)
  Poslušam, torej sem (številka: 2, 1996)
  Kaj vidite v kozarcu, ko ga izpraznite do polovice? (številka: 2, 1996)
  Vpeljevanje strategije vseživljenjskosti učenja (številka: 2, 1996)
  Načrtovanje računalniško podprtega izobraževanja na daljavo (številka: 2, 1996)
  Druga Andragoška poletna šola (številka: 3, 1996)
  Vloga prosvetnih društev in gimnazije v Gorici pri prebujanju slovenske narodne zavesti v letih 1848-1914 (številka: 3, 1996)
  Vseživljenjsko učenje, pogoj za preživetje in kakovost (številka: 3, 1996)
  Kakšno znanje potrebuje sodobni človek (številka: 3, 1996)
  Seniorji se učijo in učijo druge (številka: 3, 1996)
  O skupnostnem izobraževanju in razvoju kraja (številka: 3, 1996)
  Odrasli se učimo drugače (številka: 3, 1996)
  Društva nekoč in danes z vidika skupnostnega izobraževanja (številka: 3, 1996)
  Ženske v izobraževanju odraslih (številka: 3, 1996)
  Vloga javnih občil v praksi Borze znanja (številka: 3, 1996)
  Izobraževanje odraslih in lokalni razvoj (številka: 3, 1996)
  Izobraževanje odraslih in razvoj skupnosti na Irskem (številka: 3, 1996)
  Izkustveno učenje in lokalni razvoj (številka: 3, 1996)
  Metodologija evalvacije izobraževalnega programa (številka: 4, 1996)
  Michel Serres - od komunikacijske družbe k učeči se družbi (številka: 4, 1996)
  Ali naj moj problem brezposelnosti rešujejo drugi? (številka: 4, 1996)
  Nevrolingvistično programiranje (številka: 4, 1996)
  ABC izobraževanja odraslih (številka: 4, 1996)
  Razvoj kritičnega mišljenja in njegova uporaba v obdobju odraslosti (številka: 4, 1996)
  Christen Kold, ustanovitelj danske ljudske srednje šole (številka: 4, 1996)
  Osnovna šola za odrasle na ljudskih univerzah (številka: 4, 1996)
  Kdo se boji disleksije? (številka: 4, 1996)
  Jezikovna kultura in jezikovni kotiček (številka: 4, 1996)
  Marketinški pristop v izobraževanju odraslih (številka: 4, 1996)
 3. 1997
   40

  Osebnostne lastnosti voznikov motornih vozil (številka: 1, 1997)
  Učenje odraslih: ključ za 21. stoletje (številka: 1, 1997)
  Akcijsko raziskovanje v izobraževanju odraslih (številka: 1, 1997)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 1, 1997)
  K teoriji brezposelnosti mladih (številka: 1, 1997)
  Raziskovanje uspešnosti (številka: 1, 1997)
  Jezikovni inštitut Britanskega sveta (številka: 1, 1997)
  Raziskovanje izobraževanja odraslih v Sloveniji (številka: 1, 1997)
  Neformalno izobraževanje odraslih v deželi suhe robe (številka: 1, 1997)
  Kaj napravi manj izobražene odrasle drugačne? (številka: 1, 1997)
  Kurikulum (številka: 1, 1997)
  3. andragoška poletna šola (številka: 2, 1997)
  Andragoška poletna šola kot model interakcijskega izobraževanja (številka: 2, 1997)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 2, 1997)
  Spretnosti sporazumevanja in vplivanja (številka: 2, 1997)
  Visokošolsko izobraževanje odraslih v Sloveniji - s strategijo ali brez nje? (številka: 2, 1997)
  Preoblikovanje dopisnega izobraževanja v izobraževanje na daljavo (številka: 2, 1997)
  Kako izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih? (številka: 2, 1997)
  Splošno strokovno izpopolnjevanje učiteljev (številka: 2, 1997)
  Razvijmo sebe, druge in s tem svoj kraj (številka: 2, 1997)
  Komunikacija v izobraževanju odraslih (številka: 2, 1997)
  Ponudba in kakovost visokošolskega izobraževanja odraslih (številka: 2, 1997)
  Raziskava o visokošolskem izobraževanju odraslih v Sloveniji (številka: 2, 1997)
  Paulo Freire (številka: 2, 1997)
  Ugotavljanje potreb po visokošolskem izobraževanju odraslih (številka: 2, 1997)
  Analiza delovanja študijskih krožkov v Sloveniji (številka: 2, 1997)
  Razvoj samoizobraževalne kulture v družboslovju (številka: 2, 1997)
  Izobraževanje in usposabljanje v podjetništvu (številka: 2, 1997)
  Programska prenova izobraževalnega sistema v Franciji (številka: 3/4, 1997)
  Kakovost v izobraževalni dejavnosti (številka: 3/4, 1997)
  Branje strokovnih besedil v tujem jeziku (številka: 3/4, 1997)
  Nacionalni program izobraževanja odraslih (številka: 3/4, 1997)
  Visokošolsko izobraževanje in vseživljenjsko učenje (številka: 3/4, 1997)
  Čemu vzgoja odraslih? (številka: 3/4, 1997)
  Sprostitev in ustvarjalnost v šoli (številka: 3/4, 1997)
  Mladi v izobraževanju odraslih (številka: 3/4, 1997)
  Kritična interpretacija kakovosti v izobraževanju odraslih (številka: 3/4, 1997)
  Managersko izobraževanje na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (številka: 3/4, 1997)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 3/4, 1997)
  Kurikularna prenova programov tujih jezikov za odrasle (številka: 3/4, 1997)
 4. 1998
   26

  Moralni razvoj osebnosti (številka: 1/2, 1998)
  Vzgoja za prožno osebnost (številka: 1/2, 1998)
  Kako se odrasli spreminjamo (številka: 1/2, 1998)
  Razvijanje izobraževalnega programa (številka: 1/2, 1998)
  Tržno gospodarstvo in izobraževanje zaposlenih (številka: 1/2, 1998)
  O kulturi in izobraževanju odraslih (številka: 1/2, 1998)
  Družbena vloga izobraževanja odraslih (številka: 1/2, 1998)
  Ugotavljanje in potrjevanje znanja (številka: 1/2, 1998)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 1/2, 1998)
  So pravljice tudi za odrasle? (številka: 1/2, 1998)
  Četrta andragoška poletna šola (številka: 1/2, 1998)
  Živeti z izobraževanjem odraslih (številka: 1/2, 1998)
  Razvoj prosvetne misli in andragoške teorije v Sloveniji (številka: 1/2, 1998)
  Prostovoljne organizacije in izobraževanje odraslih (številka: 1/2, 1998)
  Izobraževanje odraslih za duševno zdravje (številka: 1/2, 1998)
  Gospodarski razvoj in razvoj človekovih zmožnosti (številka: 1/2, 1998)
  Ene Käpp ali optimizem (številka: 3/4, 1998)
  Pomen knjižnic za izobraževanje odraslih (številka: 3/4, 1998)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 3/4, 1998)
  Funkcionalna pismenost na prelomu tisočletja (številka: 3/4, 1998)
  Metode izobraževanja odraslih (številka: 3/4, 1998)
  Izobraževanje v zaporih (številka: 3/4, 1998)
  Vloga učbenika v izobraževanju na daljavo (številka: 3/4, 1998)
  Demokracija 21. stoletja se začenja v družinah (številka: 3/4, 1998)
  Funkcionalna nepismenost in kako jo rešujejo Francozi (številka: 3/4, 1998)
  Vloga izobraževanja odraslih v razvoju lokalne identitete (številka: 3/4, 1998)
 5. 1999
   52

  Zofijin svet (številka: 1, 1999)
  Neznosna lahkotnost nove tehnologije učenja (številka: 1, 1999)
  Znanje, pridobljeno z izkustvenim učenjem (številka: 1, 1999)
  Driekant pomeni trikotnik (številka: 1, 1999)
  Priporočila za pripravo pisnih učnih gradiv (številka: 1, 1999)
  Vzgoja in izobraževanje voznikov (številka: 1, 1999)
  Tudi naši možgani potrebujejo energijo (številka: 1, 1999)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 1, 1999)
  Koliko je funkcionalno nepismenih v Sloveniji (številka: 1, 1999)
  Etnografski pristop k raziskovanju pismenosti (številka: 1, 1999)
  Metode izobraževanja odraslih (številka: 1, 1999)
  Spoznavna funkcija predavateljevega govora (številka: 1, 1999)
  Slovenci v procesu pridobivanja formalne izobrazbe (številka: 1, 1999)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 2, 1999)
  Pripravništvo - predpis ali potreba (številka: 2, 1999)
  Družbeni položaj in vloga društev (številka: 2, 1999)
  Vseživljenjski razvoj osebnosti (številka: 2, 1999)
  Pomen mobilne telefonije v izobraževanju na daljavo (številka: 2, 1999)
  Nastanek in organizacija izobraževalnih centrov (številka: 2, 1999)
  So naše ciljne skupine res nedosegljive? (številka: 2, 1999)
  Elektronske knjižnice (številka: 2, 1999)
  Izobraževanje zaposlenih v tranzicijskem gospodarstvu (številka: 2, 1999)
  Družinska pismenost (številka: 2, 1999)
  Družinski koncept prevzgoje odvisnikov (številka: 2, 1999)
  Izobraževati starejše delavce? (številka: 3, 1999)
  Paradoks tretjega življenjskega obdobja (številka: 3, 1999)
  Čitalnice - posebnost slovenske zgodovine (številka: 3, 1999)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 3, 1999)
  Medijska pismenost (številka: 3, 1999)
  Izobraževanje zaposlenih v gozdarstvu (številka: 3, 1999)
  2. slovenska konferenca o ravnanju z ljudmi pri delu (številka: 3, 1999)
  Razmišljanje o univerzi in njenem položaju v učeči se družbi (številka: 3, 1999)
  Človek na Marsu, dinozavri na Zemlji (številka: 3, 1999)
  Hannah Arendt in aktivno državljanstvo (številka: 4, 1999)
  Za aktivno državljanstvo je potrebna vzgoja (številka: 4, 1999)
  Nefiks (številka: 4, 1999)
  Splošno, neformalno izobraževanje za razvoj civilne družbe (številka: 4, 1999)
  Aktivno državljanstvo - pa kaj še? (številka: 4, 1999)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 4, 1999)
  Kako lahko posameznik izraža svoje aktivno državljanstvo? (številka: 4, 1999)
  Vzgoja za medije (številka: 4, 1999)
  Vseživljenjsko učenje za aktivno demokracijo (številka: 4, 1999)
  Političnokulturni temelji izobraževanja za državljanstvo (številka: 4, 1999)
  Novi nemško-slovenski slovar (številka: 4, 1999)
  Aktiven odnos do politike vključevanja v EU (številka: 4, 1999)
  Izobraževanje odraslih in diskurzi o državljanstvu (številka: 4, 1999)
  So v Sloveniji izpolnjeni pogoji za aktivno državljanstvo? (številka: 4, 1999)
  Vsebina in pomen pojma državljanstvo (številka: 4, 1999)
  Aktivno življenje in skrb za lasten razvoj (številka: 4, 1999)
  Podeželje potrebuje aktivne državljane (številka: 4, 1999)
  Izobraževanje za aktivno državljanstvo (številka: 4, 1999)
  Nove možnosti izobraževanja v Sloveniji (številka: 4, 1999)
 6. 2000
   57

  Lindemanovi filozofski temelji andragogike (številka: 1, 2000)
  Razvoj izobraževanja na področju dela (številka: 1, 2000)
  Izkušenjsko učenje - učenje z delovanjem (številka: 1, 2000)
  Izobraževanje za upravljanje osebnega premoženja (številka: 1, 2000)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 1, 2000)
  Od psihologije k sociologiji učenja (številka: 1, 2000)
  Pregled Izobraževanje odraslih v Sloveniji (številka: 1, 2000)
  Priprava na upokojitev (številka: 1, 2000)
  Ali bodo izobraževalni centri v podjetjih povsem izginili? (številka: 1, 2000)
  Neformalno izobraževanje v Kostanjevici na Krki (številka: 1, 2000)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 2, 2000)
  Vzgojno-izobraževalna vloga medicinske sestre (številka: 2, 2000)
  Andragogika in razvoj človeških virov v (navideznem) nasprotju (številka: 2, 2000)
  Kdo odloča o tem, česa se bodo ljudje učili? (številka: 2, 2000)
  Nacionalne strategije izobraževanja odraslih (številka: 2, 2000)
  Pomoč brezposelnim pri izobraževanju (številka: 2, 2000)
  Šolski management (številka: 2, 2000)
  Razvoj osebnosti in vseživljenjsko izobraževanje (številka: 2, 2000)
  Izobraževanje odraslih z motnjo v duševnem razvoju (številka: 2, 2000)
  Država, mati ali mačeha izobraževanju odraslih (številka: 2, 2000)
  Dnevi kadrovskih delavcev 2000 (številka: 2, 2000)
  Spontano individualno izobraževanje (številka: 3, 2000)
  Funkcionalna pismenost (številka: 3, 2000)
  Osebni izobraževalni načrt (številka: 3, 2000)
  Izobraževalno svetovanje in učni projekti odraslih - temelj regionalnega razvoja (številka: 3, 2000)
  Učeče se organizacije (številka: 3, 2000)
  Organiziranost izobraževanja v slovenskem gospodarstvu (številka: 3, 2000)
  Vseživljenjsko izobraževanje na varilskem področju (številka: 3, 2000)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 3, 2000)
  Evalvacija izobraževanja odraslih (številka: 3, 2000)
  Razvijanje učnega stila v izobraževanju odraslih (številka: 3, 2000)
  Višja šola za poslovne sekretarje na daljavo (številka: 3, 2000)
  Vzgibi spontanega izobraževanja (številka: 3, 2000)
  Izobraževanje in razvoj kariere (številka: 3, 2000)
  Odrasli se učimo z delovanjem (številka: 3, 2000)
  Kakovost v procesih preverjanja in ocenjevanja znanja (številka: 4, 2000)
  Celovito obvladovanje kakovosti v izobraževalnih organizacijah (številka: 4, 2000)
  Kakovost v izobraževanju bodočih izobraževalcev odraslih (številka: 4, 2000)
  Management v izobraževalnih ustanovah (številka: 4, 2000)
  Bivati v družini - učiti se v družini (številka: 4, 2000)
  Akcijsko raziskovanje kot pot h kakovosti (številka: 4, 2000)
  Izobraževalna biografija (številka: 4, 2000)
  Psihologija učenja in pouka (številka: 4, 2000)
  Izboljševanje poslovanja v izobraževalnih ustanovah (številka: 4, 2000)
  Novi vidiki svetovanja v izobraževanju odraslih (številka: 4, 2000)
  Sodobni razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih na Finskem (številka: 4, 2000)
  Kakovost in sistem izobraževanja za francoski jezik v Revozu (številka: 4, 2000)
  Projekt Optimalna učinkovitost delavcev (številka: 4, 2000)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 4, 2000)
  Ravnanje z ljudmi pri delu (številka: 4, 2000)
  Odvisni od učenja (številka: 4, 2000)
  Kakovost podjetniškega izobraževanja (številka: 4, 2000)
  Knjiga - zakladnica in vir znanja (številka: 4, 2000)
  Kakovost jezikovnega izobraževanja za odrasle (številka: 4, 2000)
  Utrinki s konference "Sistemi in trendi v izobraževanju odraslih" (številka: 4, 2000)
  Uvajanje standarda kakovosti ISO 9000 v izobraževanje odraslih (številka: 4, 2000)
  Vrednotenje kakovosti kot podpora odločanju in vodenju (številka: 4, 2000)
 7. 2001
   59

  Ugotavljanje in razvoj kakovosti v izobraževanju odraslih (številka: 1, 2001)
  Dileme današnjega sveta so tudi dileme izobraževanja odraslih (številka: 1, 2001)
  Znanje in razvoj v Sloveniji v razmerah nove ekonomije (številka: 1, 2001)
  Pismenost odraslih v Sloveniji (številka: 1, 2001)
  Kakovost človeškega kapitala v Sloveniji (številka: 1, 2001)
  Učeča se organizacija in delavci znanja (številka: 1, 2001)
  Vseživljenjsko izobraževanje za pravičnost in socialno kohezivnost (številka: 1, 2001)
  Kaj poraja funkcionalno nepismenost? (številka: 1, 2001)
  Preobrazba andragogike (številka: 1, 2001)
  Standard "Vlagatelji v ljudi" (številka: 1, 2001)
  Prof. dr. Silvije Pongrac (številka: 2, 2001)
  Slovenska slovnica (številka: 2, 2001)
  Odziv višjega in visokega šolstva na vseživljenjsko izobraževanje (številka: 2, 2001)
  Pojmovanja znanja pri bodočih učiteljih (številka: 2, 2001)
  Programiranje v jezikovnem izobraževanju odraslih (številka: 2, 2001)
  Usposabljanje bodočih učiteljev angleščine (številka: 2, 2001)
  Pametne odločitve (številka: 2, 2001)
  Uporaba metode globalnega učenja pri poučevanju tujih jezikov (številka: 2, 2001)
  Individualni izobraževalni račun (številka: 2, 2001)
  Predstava o sebi in načrtovanje kariere (številka: 2, 2001)
  Vzgoja za multikulturalnost (številka: 2, 2001)
  Regionalni pregled toka kapitala znanja (številka: 3, 2001)
  Skrb za kakovost nacionalnih razvojnih projektov (številka: 3, 2001)
  Projektno učenje za brezposelne (številka: 3, 2001)
  Študijski krožki - vzvod sociokulturne animacije (številka: 3, 2001)
  Sociokronološka izhodišča za načrtovanje kariere (številka: 3, 2001)
  Brezposelnost mlajših odraslih (številka: 3, 2001)
  Izobraževanje v prostovoljski humanitarni organizaciji (številka: 3, 2001)
  Od prvih slutenj do velikega podjetja (številka: 3, 2001)
  Vloga raziskav pri načrtovanju usposabljanja (številka: 3, 2001)
  Uvajanje e-izobraževanja v podjetjih (številka: 4, 2001)
  Spremljanje učinkovitosti izobraževanja v podjetjih (številka: 4, 2001)
  Usposabljanje zaposlenih za prenos znanja - interno izobraževanje in izobraževanje izobraževalcev (številka: 4, 2001)
  Univerza kot del učeče se družbe (številka: 4, 2001)
  Središče za samostojno učenje v podjetju (številka: 4, 2001)
  Razvijanje vodstvene kompetentnosti (številka: 4, 2001)
  Delovni proces kot osnova za izbiro metod in tehnik internega izobraževanja (številka: 4, 2001)
  Ali je več razlik ali več podobnosti v izobraževanju v velikih, srednjih in manjših podjetjih (številka: 4, 2001)
  Dejavniki, ki ovirajo zaposlene pri izobraževanju (številka: 4, 2001)
  SWOT-analiza uporabnosti e-izobraževanja za zaposlene (številka: 4, 2001)
  Ugotavljanje in merjenje uspešnosti izobraževanja (številka: 4, 2001)
  Psihološki temelji za učinkovito posredovanje znanja zaposlenim (številka: 4, 2001)
  Pomen izobraževanja na daljavo za gospodarstvo (številka: 4, 2001)
  Ali hočemo, kar potrebujemo - znanje za programirano odločanje (številka: 4, 2001)
  Vseživljenjsko izobraževanje med vizijo in utopijo - memorandum (številka: 4, 2001)
  Pomen vseživljenjskega izobraževanja za sodobno industrijsko proizvodnjo (številka: 4, 2001)
  Sodobna politika izobraževanja kadrov in razvoja kariere (številka: 4, 2001)
  Socialni kapital in izobraževalne potrebe v obdobju spreminjanja dela in trga (številka: 4, 2001)
  Izmenjava učnega gradiva za potrebe e-izobraževanja (številka: 4, 2001)
  Izobraževanje managerjev za delo v tujini (številka: 4, 2001)
  Kdaj je izobraževanje učinkovito - pogled in mnenje izvajalca (številka: 4, 2001)
  E-izobraževanje - sodoben način investiranja v zaposlene (številka: 4, 2001)
  Strategija izobraževanja kadrov med gospodarsko recesijo (številka: 4, 2001)
  Upoštevanje izkušenj pri programiranju izobraževanja zaposlenih (številka: 4, 2001)
  Kvalitativni vidiki ponudbe jezikovnih tečajev v Sloveniji - kako izbrati (številka: 4, 2001)
  Srednje poklicno izobraževanje v delovnem okolju (številka: 4, 2001)
  Storitve e-izobraževanja za poslovne! okolje (številka: 4, 2001)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 4, 2001)
  Vloga mentorja v e-izobraževanju (številka: 4, 2001)
 8. 2002
   29

  Animacija študijskih krožkov (številka: 1, 2002)
  Kako smo programirali učbenik za študij na daljavo? (številka: 1, 2002)
  Vloga socialnega kapitala v izobraževanju odraslih (številka: 1, 2002)
  Ciril Stanič, najstarejši učeči se Slovenec (številka: 1, 2002)
  Izobraževanje za partnerske odnose kot izhodišče spreminjanja družine (številka: 1, 2002)
  Krovno združenje za izobraževanje odraslih (številka: 1, 2002)
  Vpliv izobraževanja na prebujanje nacionalne identitete v 19. stoletju (številka: 1, 2002)
  Udeležba prebivalcev Slovenije v izobraževanju odraslih 2001 (številka: 1, 2002)
  Samostalno učenje (številka: 1, 2002)
  Izobraževanje zapornikov (številka: 1, 2002)
  Ovire odraslih pri vključevanju v izobraževanje (številka: 1, 2002)
  Preoblikovanje univerze (številka: 2, 2002)
  Učinki študijskih krožkov (številka: 2, 2002)
  "Kakovost izpeljave programa 5000" (številka: 2, 2002)
  Svetovanje v izobraževanju odraslih (številka: 2, 2002)
  Vloga posameznikovega samorazumevanja pri uresničevanju vseživljenjskosti izobraževanja (številka: 2, 2002)
  Naložbe v starejše so naložbe v prihodnost (številka: 2, 2002)
  Matija Vertovec - ljudski učitelj in vzgojitelj 19. stoletja (številka: 2, 2002)
  Spreminjanje stališč kot del vseživljenjskega izobraževanja (številka: 2, 2002)
  Razvoj kariere kot interakcija med posameznikom in organizacijo ter vloga izobraževanja (številka: 2, 2002)
  40 sodobnih učnih metod (številka: 3/4, 2002)
  Razvojne možnosti e-izobraževanja v svetu in Sloveniji (številka: 3/4, 2002)
  Samostojno izobraževanje študentov (številka: 3/4, 2002)
  Koliko šola spodbuja in razvija temeljne spretnosti in sposobnosti, potrebne ljudem v 21. stoletju? (številka: 3/4, 2002)
  Menedžment intelektualnega kapitala (številka: 3/4, 2002)
  e-Izobraževanje v mednarodnem univerzitetnem okolju (številka: 3/4, 2002)
  Koncepti razvoja kariere (številka: 3/4, 2002)
  Uspešno vključevanje v socialno okolje (številka: 3/4, 2002)
  Menedžment znanja (številka: 3/4, 2002)
 9. 2003
   29

  Marketing izobraževalnih storitev (številka: 1, 2003)
  Izobraževanje v učeči se organizaciji (številka: 1, 2003)
  Razvoj kariere menedžerk (številka: 1, 2003)
  Elektronsko izobraževanje v praksi (številka: 1, 2003)
  Izobraževanje ravnateljev in učiteljev razrednega pouka (številka: 1, 2003)
  Kritična moč Ivana Illicha (številka: 1, 2003)
  Kakovostno jezikovno izobraževanje v organizacijah (številka: 1, 2003)
  Učeča se družina (številka: 1, 2003)
  Razvoj kariere kot interakcija med posameznikom in organizacijo (številka: 1, 2003)
  Upravljanje znanja v organizacijah (številka: 2, 2003)
  Vseživljenjsko svetovanje (številka: 2, 2003)
  Ali so brezposelni motivirani za izobraževanje? (številka: 2, 2003)
  Učenje iz izkušenj (številka: 2, 2003)
  Učna pogodba - novo orodje v izobraževanju odraslih (številka: 2, 2003)
  William A. Draves o prihodnosti učenja in dela (številka: 2, 2003)
  Znanje je naložba v prihodnost (številka: 3, 2003)
  Komunikacija in pisne spretnosti (številka: 3, 2003)
  Teoretski koncepti o čustvih (številka: 3, 2003)
  Petdeset let Evropskega združenja za izobraževanje odraslih (številka: 3, 2003)
  Kdo obiskuje svetovalna središča za odrasle (številka: 3, 2003)
  Izobraževanje odraslih v zamejstvu (številka: 3, 2003)
  Samopodoba študentov in učna uspešnost (številka: 4, 2003)
  Šola kot "pripravljalnica" za nadaljnje učenje (številka: 4, 2003)
  Vloga samospoštovanja pri razvijanju izobraževalne poti (številka: 4, 2003)
  "Najnevarnejša iluzija je, da je izobraževanje kdajkoli končano" (številka: 4, 2003)
  Karierni vzorci v globalni družbi (številka: 4, 2003)
  Prostovoljstvo kot način in nadaljevanje življenja (številka: 4, 2003)
  Komunikacija in pisne spretnosti (številka: 4, 2003)
  Vodenje evidenc o procesu izobraževanja (številka: 4, 2003)
 10. 2004
   28

  Razvojna psihologija (številka: 1, 2004)
  Educata.net (številka: 1, 2004)
  Motivi za izobraževanje učiteljev (številka: 1, 2004)
  Most do izobrazbe (številka: 1, 2004)
  Problemi sodobnega starševstva kot izziv za nadaljnje izobraževanje (številka: 1, 2004)
  Razgrnimo skrivnosti disleksije (številka: 1, 2004)
  Radikalno izobraževanje odraslih (številka: 1, 2004)
  Konstruktivni pristop k načrtovanju osebne kariere (številka: 2, 2004)
  Vseživljenjsko učenje v visokem šolstvu - grožnja ali izziv? (številka: 2, 2004)
  Brian McKechnie ali 'Starajmo se pozitivno' (številka: 2, 2004)
  Bi radi imeli znanje vedno pri roki? (številka: 2, 2004)
  Globoki humanizem profesorja Petra Maya (številka: 2, 2004)
  Evalvacija v izobraževanju odraslih (številka: 2, 2004)
  Howard Rheingold: Ne-vidne množice (številka: 2, 2004)
  Kdo se izobražuje za partnerske odnose? (številka: 2, 2004)
  Učitelji v 19. stoletju v boju za slovensko identiteto (številka: 3, 2004)
  Pismenost na delovnem mestu (številka: 3, 2004)
  Kakšne kompetence potrebujejo andragogi? (številka: 3, 2004)
  Sam se učim (številka: 3, 2004)
  Konstruktivizem v šoli in izobraževanje učiteljev (številka: 3, 2004)
  Menedžer znanja - poklic prihodnosti (številka: 3, 2004)
  Mentor mora biti kot oče svojim učencem (številka: 3, 2004)
  Izobraževalne potrebe zaposlenih in ponudba na trgu (številka: 4, 2004)
  Kako živeti skupaj? (številka: 4, 2004)
  Kognitivne, socialne in druge potrebe ljudi v domski oskrbi (številka: 4, 2004)
  Več pozornosti našemu strokovnemu izrazju (številka: 4, 2004)
  Učitelj odraslih kot spodbujevalec kritičnega mišljenja (številka: 4, 2004)
  Učinki vpeljevanja modela kakovosti POKI na šolo (številka: 4, 2004)
 11. 2005
   42

  Odrasli in e-izobraževanje (številka: 1, 2005)
  Učeča se družina (številka: 1, 2005)
  Pavel Skrinjar o Danilu Dolciju (številka: 1, 2005)
  Pedagoško-andragoški dnevi 2005 (številka: 1, 2005)
  Komentar k prispevku "Več pozornosti našemu strokovnemu izrazju ali kako do poenotenja raznolikega" (številka: 1, 2005)
  Mentorstvo kot pot učenja in osebnega razvoja (številka: 1, 2005)
  Izobraževalna zapuščina Danila Dolcija (številka: 1, 2005)
  Izobraževanje menedžerjev (številka: 1, 2005)
  Ni pomembno, da delaš stvari prav, ampak da delaš prave stvari (številka: 1, 2005)
  Brezplačno kosilo za vse? (številka: 1, 2005)
  Izobraževanje podjetnikov (številka: 1, 2005)
  Kompetence v kadrovski praksi (številka: 2, 2005)
  Eksplicitno in tiho znanje v gostinstvu (številka: 2, 2005)
  Sodobna vprašanja motivacije in učenja odraslih (številka: 2, 2005)
  Teorije vzgoje in izobraževanja odraslih (številka: 2, 2005)
  "Insights" pristop k učnim stilom (številka: 2, 2005)
  Za premagovanje poklicne izgorelosti potrebujemo izobraževanje (številka: 2, 2005)
  Izobraževanje z zabavo (številka: 2, 2005)
  Izobraževanje za čustveno ozaveščanje (starih) staršev (številka: 2, 2005)
  Se odrasli lahko nehamo izobraževati? (številka: 2, 2005)
  Neformalno izobraževanje mlajših odraslih (številka: 2, 2005)
  Upajmo si biti starši (številka: 2, 2005)
  Mnenje drugih potrebujemo zato, da smo boljši (številka: 2, 2005)
  9. Dnevi kadrovskih delavcev Slovenije (številka: 2, 2005)
  8. konferenca o ravnanju z ljudmi pri delu (HRM) v Novi Gorici in najboljši projekt HRM 2005 (številka: 3, 2005)
  Metoda poslovnega primera (številka: 3, 2005)
  Izobraževanje in usposabljanje - družbena in individualna vrednota? (številka: 3, 2005)
  Podjetniško izobraževanje (številka: 3, 2005)
  Vseživljenjsko učenje in vseživljenjsko izobraževanje (številka: 3, 2005)
  Poklicna izgorelost ali zavzetost za delo, to je zdaj vprašanje (številka: 3, 2005)
  Le strategija zagotavlja trden sistem (številka: 3, 2005)
  Mednarodne aktivnosti univerz v pogojih naraščajoče tekmovalnosti (številka: 3, 2005)
  Metodologija pedagoškega raziskovanja novodobnih religij (številka: 3, 2005)
  Mentor mora v nekem trenutku opustiti vodenje študentove roke (številka: 4, 2005)
  Na poti do spodbudnega študijskega okolja (številka: 4, 2005)
  Medkulturno usposabljanje za mednarodno poslovanje (številka: 4, 2005)
  Pristopi k učenju pri študentih tehnike (številka: 4, 2005)
  Menedžerske igre (številka: 4, 2005)
  Vključenost odraslih v izobraževanje (številka: 4, 2005)
  Usposabljanje zaposlenih za premagovanje stresa (številka: 4, 2005)
  Timsko delo v izobraževalnih organizacijah in analiza "insights" (številka: 4, 2005)
  Vaupotič, Mirko (ur.): Evropska unija - priložnost tudi za starejše (številka: 4, 2005)
 12. 2006
   33

  številka: 1 (2006)
  številka: 2 (2006)
  številka: 3 (2006)
  številka: 4 (2006)
  Dogovor o samoizobraževanju (številka: 1, 2006)
  Karierna sidra in načrtovanje izobraževanja (številka: 1, 2006)
  Učeča se organizacija (številka: 1, 2006)
  Evalvacija didaktične izvedbe predmeta poslovodenje (številka: 1, 2006)
  Osredotočena interakcija v izobraževanju odraslih (številka: 1, 2006)
  Vrednote mladih in vseživljenjsko izobraževanje (številka: 2, 2006)
  Odnosi med odraslimi brati in sestrami (številka: 2, 2006)
  Karierna sidra in načrtovanje izobraževanja (številka: 2, 2006)
  Z umetnostjo za demokracijo (številka: 2, 2006)
  Ob 80-letnici prof. dr. Dušana Savićevića (številka: 2, 2006)
  V pogovoru s prof. dr. Dušanom Savićevićem (številka: 2, 2006)
  Disleksija med odraslimi (številka: 2, 2006)
  "Vzgajamo orle in ne kur" (številka: 3, 2006)
  Karierna sidra in načrtovanje izobraževanja (številka: 3, 2006)
  Več pozornosti našemu strokovnemu izrazju (številka: 3, 2006)
  Pismenost - stanje in potrebe na slovenskem podeželju (številka: 3, 2006)
  Bralne navade staršev in vzpodbujanje otrok pri branju (številka: 3, 2006)
  Novi mediji - nova kakovost študija na daljavo (številka: 3, 2006)
  Frankl, Viktor E. (številka: 3, 2006)
  Učni izzivi starševstva (številka: 3, 2006)
  Usposabljanje za življenjsko uspešnost (številka: 3, 2006)
  Kako reševati nasilje v vzgojno-izobraževalnih inštitucijah? (številka: 3, 2006)
  Vloga izobraževanja starejših odraslih pri spodbujanju njihove družbene vključenosti (številka: 4, 2006)
  O izposoji kulture in o nadvladi tuje kulture v dopolnilnem izobraževanju (številka: 4, 2006)
  Izobraževalni menedžment (številka: 4, 2006)
  Vidik navezanosti - pomembna komponenta v izobraževanju za medsebojne odnose v družini (številka: 4, 2006)
  Kdo so bili moji mentorji? Kdo mi je lahko mentor? (številka: 4, 2006)
  Neformalno izobraževanje dijakov in izobraževalne naloge družine (številka: 4, 2006)
  Višanje ravni znanja v vseh življenjskih obdobjih (številka: 4, 2006)
 13. 2007
   40

  številka: 1 (2007)
  številka: 2 (2007)
  številka: 4 (2007)
  Kdaj se postavljajo temelji vseživljenjskemu izobraževanju (številka: 1, 2007)
  Neformalno izobraževanje odraslih (številka: 1, 2007)
  Nasilje vsakdanjega življenja (številka: 1, 2007)
  Podeljena priznanja za razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih (številka: 1, 2007)
  Razvoj kariere v učeči se organizaciji (številka: 1, 2007)
  Starši se morajo veliko naučiti --- (številka: 1, 2007)
  Razprave o kakovosti (številka: 1, 2007)
  Znanje kot strateški element konkurenčne prednosti (številka: 1, 2007)
  Samoevalvacija kakovosti izobraževanja (številka: 1, 2007)
  Alfabetska in funkcionalna (ne)pismenost (številka: 1, 2007)
  Prof. dr. Jurij Kunaver, o metodi izobraževalne ekskurzije in o razsežnostih prostora (številka: 1, 2007)
  Izobraževanje za preprečevanje poklicne izgorelosti (številka: 2, 2007)
  Izobraževalne potrebe v turizmu (številka: 2, 2007)
  Posebnosti andragoške prakse na ljudskih univerzah (številka: 2, 2007)
  HRM za top management (številka: 2, 2007)
  Profesionalni razvoj izobraževalcev (številka: 2, 2007)
  Kaj za posameznika pomeni pismenost? (številka: 2, 2007)
  Narava - vir inovativnosti in ustvarjalnosti v izobraževalnih organizacijah (številka: 2, 2007)
  Samoevalvacija kakovosti izobraževanja odraslih (številka: 2, 2007)
  Učitelj - mentor v sistemu pripravništva (številka: 2, 2007)
  Spletna konferenca v učnem procesu (številka: 3, 2007)
  Prenosljivost participativnih učnih metod v slovensko okolje (številka: 3, 2007)
  Menedžment kompetenc v slovenskih podjetjih (številka: 3, 2007)
  Znova podelili priznanja TOP 10 Izobraževalni management 2007 in razglasili TOP 10 lestvico predavateljev (številka: 3, 2007)
  Na krilih e-izobraževanja (številka: 3, 2007)
  Projektna metoda v izobraževanju (številka: 3, 2007)
  Neformalno izobraževanje v družinah na Jesenicah (številka: 3, 2007)
  Ulrich Beck in Elisabeth Beck-Gernsheim, Popolnoma normalni kaos ljubezni (številka: 3, 2007)
  (Ne)znanje in (ne)uspešnost slovenskih gostincev (številka: 3, 2007)
  Izobraževanje natakarjev za pridobivanje višjih napitnin (številka: 4, 2007)
  Vedoželjnost pri otrocih, starših, vzgojiteljicah in učiteljicah (številka: 4, 2007)
  Nove paradigme vseživljenjskega izobraževanja (številka: 4, 2007)
  Graditi dostojanstvo in tkati družbene vezi (številka: 4, 2007)
  Ali lahko znanje, pridobljeno po neformalni poti, formalno ovrednotimo? (številka: 4, 2007)
  Prostovoljno animatorstvo kot učno okolje (številka: 4, 2007)
  Kraj, kjer se naučimo zaupati zamislim (številka: 4, 2007)
  Thomas A. Harris: Jaz sem v redu - ti si v redu (številka: 4, 2007)
 14. 2008
   31

  AS. Andragoška spoznanja (številka: 1/2, 2008)
  Nadaljnje poklicno izobraževanje in usposabljanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo (številka: 1/2, 2008)
  Celostni svetovalni pristop za odrasle v izobraževanju (številka: 1/2, 2008)
  Prožna varnost in dohitevanje znanja ter usposobljenosti starejših delavcev (številka: 1/2, 2008)
  Učno krmiljenje (coaching) kot uspešna metoda usposabljanja in izobraževanja posameznika (številka: 1/2, 2008)
  Konec dela (številka: 1/2, 2008)
  Izobraževanje odraslih - najbolj dinamičen naboj teorije vzgoje in izobraževanja (številka: 1/2, 2008)
  Spodbuda k vzgoji za medije (številka: 1/2, 2008)
  Sodobni pristopi k analizi potreb v kontekstu jezika stroke (številka: 1/2, 2008)
  Motivacijski profili odraslih v formalnem izobraževanju (številka: 1/2, 2008)
  Vseživljenjsko učenje in izobraževanje (številka: 1/2, 2008)
  Promocija strategije vseživljenjskosti učenja (številka: 1/2, 2008)
  Izobraževanje starejših kot možnost za dejavno staranje in osebnostno rast (številka: 1/2, 2008)
  Razvoj in pomen ljudskih visokih šol na Slovenskem v letih 1918-1941 (številka: 1/2, 2008)
  Ljudske univerze in javna mreža ustanov za izobraževanje odraslih (številka: 1/2, 2008)
  Odprtost dostopa do izobraževanja in e-učenje (številka: 3/4, 2008)
  Dramske delavnice kot pot osebnostnega razvoja (številka: 3/4, 2008)
  Vpliv jomtienske deklaracije na izobraževanje v Indiji (številka: 3/4, 2008)
  Vseživljenjskost učenja in strokovno izrazje v vzgoji in izobraževanju (številka: 3/4, 2008)
  Poglej si z novimi očmi! (številka: 3/4, 2008)
  Slovenščina med divjo raščo in omiko (številka: 3/4, 2008)
  Učenje plesa, učenje s plesom (številka: 3/4, 2008)
  Nova paradigma medgeneracijskega učenja (številka: 3/4, 2008)
  Andragogika vsakdanjega življenja - učenje ob doživljanju smrti (številka: 3/4, 2008)
  Vključenost odraslih v izobraževanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo (številka: 3/4, 2008)
  Uresničevanje potencialov e-izobraževanja v izobraževanju odraslih (številka: 3/4, 2008)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 3/4, 2008)
  Ustanovitev sekcije za učenje in izobraževanje odraslih z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju pri Andragoškem društvu Slovenije (številka: 3/4, 2008)
  Videolectures.net (številka: 3/4, 2008)
  Pripravljenost za izobraževanje v odraslosti se ustvarja v šoli (številka: 3/4, 2008)
  Izobraževanje svojcev bolnikov - pomemben del rehabilitacijskih programov (številka: 3/4, 2008)
 15. 2009
   32

  AS. Andragoška spoznanja (številka: 1, 2009)
  Neformalno mentorstvo (številka: 1, 2009)
  Izobraževanje mentorjev za praktično usposabljanje študentov v različnih delovnih organizacijah (številka: 1, 2009)
  Paradigma, ki bo spremenila tudi izobraževanje odraslih (številka: 1, 2009)
  "Kar se Janezek nauči ---", je premalo (številka: 1, 2009)
  Prožna varnost (flexicurity) kot izziv realnosti (številka: 1, 2009)
  Nekateri temeljni pojmi z vidika andragoške didaktike (številka: 1, 2009)
  Izobraževanje in gospodarska kriza (številka: 1, 2009)
  Pomen izobraževanja odraslih v obdobjih gospodarskih in političnih kriz (številka: 1, 2009)
  Pomen e-izobraževanja za odrasle (številka: 2, 2009)
  Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj kot vseživljenjski proces (številka: 2, 2009)
  Usmeritev k ustvarjalnemu vseživljenjskemu okolju (številka: 2, 2009)
  Pomen in vloga vseživljenjskega izobraževanja v luči različnih opredelitev nalog prihodnje družbe (številka: 2, 2009)
  Izobraževanje starejših v luči trga dela in strategije aktivnega staranja (številka: 2, 2009)
  Osnovna šola - izobraževalno in kulturno srce trajnostnega ravnanja za najbolj ranljive? (številka: 2, 2009)
  Vpliv Konfucija na sodobno izobraževanje na Kitajskem (številka: 2, 2009)
  Ste dejali izobraževanje starejših odraslih, ste dejali dejavna poznejša leta življenja? (številka: 3, 2009)
  Izobraževanje starejših za prostovoljno delo v muzejih in spreminjajoča se vloga muzeja v (starajoči se) družbi (številka: 3, 2009)
  Pomen življenjske poti in generacijskih značilnosti za načrtovanje medgeneracijskega izobraževalnega programa (številka: 3, 2009)
  Izobraževalno svetovanje starejših (številka: 3, 2009)
  Starejši delavci na trgu delovne sile (številka: 3, 2009)
  Razvoj in poslanstvo slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje (številka: 3, 2009)
  Izobraževanje starejših odraslih in pomen njihovega izobraževanja za njih same ter družbo (številka: 3, 2009)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 3, 2009)
  Vpliv izobraževanja starejših na motivacijo za izobraževanje ostalih generacij (številka: 3, 2009)
  Usposobljenost in potrebe trga dela prihodnosti - odgovornost sedanjosti (številka: 4, 2009)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 4, 2009)
  Jakob Horn (1935-2009) (številka: 4, 2009)
  Andragoško svetovalno delo kot dejavnik spodbujanja družbene vključenosti odraslih (številka: 4, 2009)
  Premislek o namenih izobraževanja odraslih (številka: 4, 2009)
  Sociokulturna animacija družbi vdihne življenje - o povezovanju družbenega in kulturnega sredi nove kulture (številka: 4, 2009)
  Skupnostno izobraževanje kot nova oblika izobraževanja odraslih na podeželju (številka: 4, 2009)
 16. 2010
   36

  številka: 3 (2010)
  številka: 4 (2010)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 1, 2010)
  Vpliv neformalne in formalne izobrazbe staršev na učni uspeh mladostnika - družinske značilnosti in izobrazba (številka: 1, 2010)
  Izobrazba in inovativnost zaposlenih v slovenskih hotelskih organizacijah (številka: 1, 2010)
  Pospešeno in kakovostno izobraževanje odraslih je pot iz gospodarske krize (številka: 1, 2010)
  Znanje ni bilo še nikoli toliko vredno kot danes! (številka: 1, 2010)
  Par v času prehoda v upokojitev (številka: 1, 2010)
  Izkustveno učenje kot praksa in teorija izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v Vrtcu Trnovo (številka: 1, 2010)
  Vpliv šole in okolja na odnos odraslih srednješolcev do podjetništva (številka: 1, 2010)
  Spreminjanje družbene strukture in vseživljenjsko izobraževanje - iz industrijske v družbo znanja (številka: 2, 2010)
  Neformalno pridobivanje znanja tujega jezika (številka: 2, 2010)
  Evalvacija v neformalnem izobraževanju odraslih (številka: 2, 2010)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 2, 2010)
  Znanje in izobraževanje kot sredstvo za izhod iz krize (številka: 2, 2010)
  Izzivi prihodnosti - holistična strategija in sinergija vednosti (številka: 2, 2010)
  Življenjsko svetovanje in izobraževanje odraslih za razvoj kariere in osebnostni razvoj (številka: 2, 2010)
  Poznavanje dejstev in zmotna prepričanja o starejših (številka: 2, 2010)
  Spopolnjevanje izobraževalcev je naša skupna skrb (številka: 3, 2010)
  Kdo so izobraževalci, ki usposabljajo učitelje (številka: 3, 2010)
  Usposabljanje in identiteta izobraževalcev odraslih (številka: 3, 2010)
  Neformalno izobraževanje v Sloveniji z mednarodno primerjavo po anketi o izobraževanju odraslih (številka: 3, 2010)
  Izobraževanje izobraževalcev odraslih temeljna naloga sodobne izobraževalne politike pri načrtovanju vseživljenjskega učenja (številka: 3, 2010)
  Usposabljanje svetovalcev v svetovalnih središčih za izobraževanje odraslih (številka: 3, 2010)
  Usposobljenost za delo v izobraževanju odraslih in razvoj kariere (številka: 3, 2010)
  Kump, Sonja, Jelenc Krašovec, Sabina: Prestari za učenje? (številka: 3, 2010)
  Teoretska izhodišča za pripravo izobraževalnih programov za življenje v multikulturni družbi (številka: 4, 2010)
  Disleksija (številka: 4, 2010)
  CLIL - a way towards autonomy in education (številka: 4, 2010)
  Razvijanje potencialov študentov z disleksijo (številka: 4, 2010)
  Musek, Janek: Psihologija življenja (številka: 4, 2010)
  Arhitekti postmoderne informacijske družbe in priložnosti njenih uporabnikov (številka: 4, 2010)
  Ko gledališče postane način izobraževanja (številka: 4, 2010)
  Manipulacije na osebni ravni v medosebnih odnosih (številka: 4, 2010)
  Aktualne dejavnosti na področju medgeneracijskega sodelovanja v Sloveniji (številka: 4, 2010)
  Splošna knjižnica - priložnost za vseživljenjsko učenje (številka: 4, 2010)
 17. 2011
   40

  številka: 1 (2011)
  številka: 2 (2011)
  številka: 3 (2011)
  Finančni položaj ljudskih univerz v obdobju 2004-2008 (številka: 1, 2011)
  Priznavanje znanja - korak k optimalizaciji izobraževanja (številka: 1, 2011)
  Kako do dodatnih znanj, ko diplome ne zagotavljajo (več) ustrezne zaposlitve? (številka: 1, 2011)
  Pomen in izhodišča vseživljenjske karierne orientacije (številka: 1, 2011)
  Validation of non-formal and informal learnin - research results (številka: 1, 2011)
  "Kriza ima več podob, rešitev je ena: dajte ljudi na prvo mesto" (številka: 1, 2011)
  Čemu (ali sploh čemu) služi diploma iz družboslovja ali humanistike in pomen izobraževanja odraslih (številka: 1, 2011)
  Ivančič A., Mohorčič Špolar V., Radovan M.: Formalno izobraževanje odraslih v Sloveniji. Ljubljana, Andragoški center Slovenije, 2010 (številka: 1, 2011)
  Ugotovitve in spoznanja z izobraževanja mentorjev za praktično usposabljanje študentov (številka: 1, 2011)
  Študij andragogike in izobraževanje andragogov (številka: 2, 2011)
  Avtomatizirani e-test pri merjenju znanja odraslih (številka: 2, 2011)
  Konferenci "Leto dejavnega staranja in solidarnosti med generacijami" na rob (številka: 2, 2011)
  Findeisen, Dušana: Univerza za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani, Ljubljana, Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, 2010 (številka: 2, 2011)
  Paleta izbire na področju izobraževanja odraslih - resničnost in obeti (številka: 2, 2011)
  Analiza brezposelnosti mladih diplomantov z visoko izobrazbo (številka: 2, 2011)
  Razumevanje učenja odraslih iz ranljivih skupin v okviru kognitivnih teorij učenja (številka: 2, 2011)
  Razumevanje in pomen kaznovanja in kaznovalnih politik nekoč in danes (številka: 2, 2011)
  Kvaliteta učenja je kvaliteta življenja (številka: 3, 2011)
  Jindra Kulich (številka: 3, 2011)
  Raziskovanje kompleksnih upravljavskih problemov - primer vrednotenja politik (številka: 3, 2011)
  Družinske prakse v poznejših letih kot izziv za učenje in raziskovanje (številka: 3, 2011)
  Izzivi za kakovostno izobraževanje v pripravi na porod in starševstvo (številka: 3, 2011)
  Okoljska etika in izobraževanje za trajnostni razvoj (številka: 3, 2011)
  Transformativno učenje v partnerskih odnosih na prehodu v starševstvo (številka: 3, 2011)
  Vzgojne metode - zakaj in zakaj ne? (številka: 3, 2011)
  Correlation between family interaction and adolescents's attitudes (številka: 3, 2011)
  O usmerjanju staršev v iskanje lastne poti pri vzgoji (številka: 3, 2011)
  Vzpostavljanje varne navezanosti kot temelj dela s posamezniki, pari in družino (številka: 3, 2011)
  Družinsko izobraževanje in učenje v iskanju prikrite harmonije (številka: 3, 2011)
  Nacionalne prioritete in usposabljanje strokovnih delavcev za izobraževanje odraslih v Sloveniji (številka: 4, 2011)
  Numeracy as a basis for lifelong learning in the European Union countries (številka: 4, 2011)
  Psihološko-didaktični vidiki tutorske podpore v e-izobraževanju (številka: 4, 2011)
  Andragoško spopolnjevanje in strokovni razvoj izobraževalcev odraslih (številka: 4, 2011)
  Programi e-izobraževanja - izkušnje z izvajanjem in načrti (številka: 4, 2011)
  Andragoško svetovalno delo - ključ do uspešnega izobraževanja odraslih (številka: 4, 2011)
  Trendi v e-izobraževanju ter dejavniki uspešnega in učinkovitega vpeljevanja v izobraževanje odraslih v Sloveniji (številka: 4, 2011)
  Andragoško spopolnjevanje v prepletu različnih vlog izobraževalcev odraslih (številka: 4, 2011)
 18. 2012
   41

  številka: 1 (2012)
  številka: 2 (2012)
  številka: 3 (2012)
  številka: 4 (2012)
  Med kovčiranjem in socialnim svetovanjem (številka: 1, 2012)
  Za koncept vseživljenjskega izobraževanja in vseživljenjskega učenja je koncept izobraževanja odraslih vitalnega pomena (številka: 1, 2012)
  Influence of migrations on adult education in Croatia during the Croatian war of independence and in the post war period (številka: 1, 2012)
  Razumevanje in zmanjševanje osipa v e-izobraževanju (številka: 1, 2012)
  Model dinamičnega učenja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti (številka: 1, 2012)
  Čustva, učenje in zavzetost (številka: 1, 2012)
  Značilnosti vodenja v slovenskih osnovnih šolah (številka: 1, 2012)
  Kako se odrasli učijo (številka: 1, 2012)
  Javrh, P. (ur.), Obrazi pismenosti, Ljubljana, Andragoški center Slovenije, 2011 (številka: 1, 2012)
  Utrinki z obiska Inštituta za vseživljenjsko učenje Univerze v Leicestru in ob evropskem projektu/mreži FORAGE (številka: 2, 2012)
  Vloga mentorja v izobraževanju starejših odraslih in razvoj mentorskega odnosa (številka: 2, 2012)
  Researcher-practitioner's role in action research (številka: 2, 2012)
  Bi bil moj mentor? Naučiti se moram --- (številka: 2, 2012)
  Individualizacija izobraževanja vodi v mentorstvo (številka: 2, 2012)
  Kako razumeti mentorsko razmerje in njegove posledice? (številka: 2, 2012)
  Mentorstvo - znanje preteklosti za ideje prihodnosti (številka: 2, 2012)
  Pomen računalniškega izobraževanja in e-opismenjevanja za starejše (številka: 2, 2012)
  Radej B., Golobič M., Macur M., Dragoš S., Vrednotenje politik - obzorja nove miselnosti, Ljubljana, Vega, 2011 (številka: 2, 2012)
  Individualno mentorstvo, most med posameznikom in izzivom učeče se družbe (številka: 2, 2012)
  O krizi in odgovornosti (številka: 3, 2012)
  Vključenost odraslih v izobraževanje ter materialne spodbude za izobraževanje v Sloveniji in izbranih državah EU (številka: 3, 2012)
  Pogledi in izkušnje Erasmusove mobilnosti učnega osebja na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru (številka: 3, 2012)
  Izobraževalni program "UŽU Izzivi podeželja" v luči socialnega kapitala (številka: 3, 2012)
  Splošne knjižnice in izobraževanje odraslih (številka: 3, 2012)
  Pomembni subjekti evalvacije v praktičnem usposabljanju (številka: 3, 2012)
  Older adults as a special learner audience (številka: 3, 2012)
  Kaj je novega vzdolž Donave v izobraževanju starejših odraslih (številka: 3, 2012)
  Model skupnosti prakse in situacijsko učenje (številka: 3, 2012)
  Digitalne razlike in e-izobraževanje (številka: 4, 2012)
  Odprt dostop do znanja za vse ljudi je danes temeljna zahteva sodobne družbe - kaj ga omogoča in kje so ovire? (številka: 4, 2012)
  Travmatični in hujši stresni dogodki udeležencev programa PUM - projektnega učenja za mlajše odrasle (številka: 4, 2012)
  Transitions, generations and informal learning in later life (številka: 4, 2012)
  Partnerstvo pri ugotavljanju izobraževalnih potreb in novi izobraževalni programi za brezposelne (številka: 4, 2012)
  Branje, ki povezuje generacije (številka: 4, 2012)
  Pavletič, Andrej: Uvod v teorijo vzgoje, Radovljica, Didakta, 2011 (številka: 4, 2012)
  Ohranjanje kulturne dediščine na presečišču med andragogiko in kulturno antropologijo (številka: 4, 2012)
  Kako pripomoči k učinkovitejšemu učenju in spreminjanju življenjskega sloga oseb s kronično boleznijo (številka: 4, 2012)
 19. 2013
   41

  številka: 1 (2013)
  številka: 2 (2013)
  številka: 3 (2013)
  številka: 4 (2013)
  Findeisen, Dušana: Koraki v prostovoljstvo, Ljubljana, Društvo za tretje življenjsko obdobje, 2012 (številka: 1, 2013)
  Standardization of adult education in the Republic of Croatia (številka: 1, 2013)
  Vseživljenjska karierna orientacija se gradi na vedno novih znanjih (številka: 1, 2013)
  Uporaba osebnega izobraževalnega načrta v formalnem izobraževanju odraslih - rezultati evalvacijske študije (številka: 1, 2013)
  "Če želim, da bi bilo drugače, moram nekaj spremeniti" (številka: 1, 2013)
  Izobraževanje odraslih v evropskem letu državljanov (številka: 1, 2013)
  Najino srečanje (številka: 1, 2013)
  Mehke veščine v visokošolskem izobraževanju (številka: 1, 2013)
  Učinkovit menedžment znanja kot podlaga za celosten znanjski inženiring (številka: 1, 2013)
  Learning in later life (številka: 2, 2013)
  Delo z nadarjenimi učenci (številka: 2, 2013)
  Družina ostaja pomembna za medgeneracijsko sodelovanje in učenje (številka: 2, 2013)
  Družbeni vidiki zlorabe in nasilja (številka: 2, 2013)
  Značilnosti postmoderne ter vpliv virtualnosti na kulturni turizem in izobraževanje odraslih (številka: 2, 2013)
  Karierno izobraževanje za ljudi v poznejših letih (številka: 2, 2013)
  Tateisi, Nobuo: Podjetje kot dober državljan - v skupnost usmerjen management za 21. stoletje, Velenje, IPAK, 2009 (številka: 2, 2013)
  Izobraževanje za toleranco, sožitje in skupni razvoj (številka: 2, 2013)
  Kapital znanja - temelj kreiranja znanja pri podjetnikih (številka: 2, 2013)
  Paradoksi narativne metode pri raziskovanju učenja in situ (številka: 3, 2013)
  Program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih PIAAC (številka: 3, 2013)
  O skupnem ustvarjanju programa v študijski skupini starejših odraslih (številka: 3, 2013)
  Zgodbe o ustvarjalnem učenju med utopijo in vsakdanjostjo --- (številka: 3, 2013)
  Analiza koncepta rezilientnosti v kontekstu vzgoje in izobraževanja (številka: 3, 2013)
  Uspešnost mentorstva v izobraževanju starejših odraslih (številka: 3, 2013)
  Educational aspects of human health in adulthood (številka: 3, 2013)
  Nevidni učinki programa PUM (številka: 3, 2013)
  Bogataj, Nevenka (ur.): Znamenja trajnosti, Ljubljana, Andragoški center Slovenije, 2013 (številka: 3, 2013)
  Razvoj odnosa starejših odraslih do sodobne likovne umetnosti (številka: 3, 2013)
  Metode v izobraževanju odraslih (številka: 4, 2013)
  O povezljivosti elementov različnih načinov učenja, metod in znanja (številka: 4, 2013)
  Izobraževalne metode in pristopi v času študija ter pridobljene kompetence v očeh študentov (številka: 4, 2013)
  Mezgec, Maja: Funkcionalna pismenost v manjšinskem jeziku, Koper, Univerza na Primorskem, 2012 (številka: 4, 2013)
  Družbene spremembe in vseživljenjsko učenje (številka: 4, 2013)
  Razvijanje pismenosti v maternem jeziku, ko materni jezik ni uradni jezik (številka: 4, 2013)
  Nacionalna energetska pot Slovenija kot interaktivna metoda učenja (številka: 4, 2013)
  Experience in implementing the European Language Portfolio (ELP) with Slovenian adult learners (številka: 4, 2013)
  Izobraževalni filmi kot del učnega gradiva za ranljive ciljne skupine (številka: 4, 2013)
 20. 2014
   51

  številka: 1 (2014)
  številka: 2 (2014)
  številka: 3 (2014)
  številka: 4 (2014)
  A proposal for the reorganization of citizenship education via the implementation of the dramatic metod (številka: 1, 2014)
  Profesionalni razvoj vzgojiteljev z vidika vzgojiteljevih pojmovanj (številka: 1, 2014)
  In memoriam (številka: 1, 2014)
  Religijsko izobraževanje in kateheza odraslih v Katoliški cerkvi (številka: 1, 2014)
  Izobraževanje odraslih za razvoj lokalne skupnosti (številka: 1, 2014)
  Transformativna mediacija tudi v Sloveniji (številka: 1, 2014)
  Delovno aktivno življenje po 60. letu v luči "avtentičnega poklica" (številka: 1, 2014)
  Rutar Ilc, Zora; Tacer, Blanka in Žarkovič Adlešič, Brigita: Kolegialni coaching: priročnik za strokovni in osebni razvoj (številka: 1, 2014)
  Plesno izobraževanje za invalide in ljudi s posebnimi potrebami ali brez njih - inkluzivni ples v Evropi in pri nas (številka: 1, 2014)
  Ana Krajnc: Spoznaj sebe in druge: človek kot družbeno bitje in medosebni odnosi (številka: 1, 2014)
  Stališča in predsodki o študentih s posebnimi potrebami (številka: 1, 2014)
  Usposabljanje za psihološko pomoč v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (številka: 1, 2014)
  Moje (poklicne) poti (številka: 1, 2014)
  Reflection on key competencies for lifelong learning (številka: 2, 2014)
  Možina, Tanja; Klemenčič, Sonja (ur.): Kazalniki kakovosti v izobraževanju odraslih (številka: 2, 2014)
  Primerjalna analiza korporativnih akademij v slovenskem gospodarstvu (številka: 2, 2014)
  Motivacija delovno aktivnih starejših pri učenju tujih jezikov (številka: 2, 2014)
  Centri medgeneracijskega učenja na ljudskih univerzah (številka: 2, 2014)
  Vključenost in ovire pri izobraževanju odraslih v Evropski uniji ob začetku gospodarske recesije (številka: 2, 2014)
  Pomen dejavnega in odgovornega državljana za razvoj politike (številka: 2, 2014)
  Center za pedagoško izobraževanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani - "Starosta" med ponudniki dopolnilnega izobraževanja (številka: 2, 2014)
  Izobraževalna podpora za migrante (številka: 2, 2014)
  Najstvo in kajstvo (številka: 2, 2014)
  Neformalno učenje oseb z nezgodno pridobljeno možgansko poškodbo (številka: 2, 2014)
  Kelava, Polona (ur.): Neformalno učenje? Kaj pa je to? (številka: 2, 2014)
  Izobraževanje in skupnost (številka: 3, 2014)
  "Druženje, vedoželjnost, širina ---", učinki neformalnega izobraževanja odraslih v projektu Bell (številka: 3, 2014)
  Med lokalnim in globalnim (številka: 3, 2014)
  Shoulder to shoulder? Masculinities and informal learning in later life (številka: 3, 2014)
  Burcar, Lilijana: American literature and its socio-political context (številka: 3, 2014)
  Parada učenja - dnevi učečih se skupnosti (številka: 3, 2014)
  Older men as deep-rooted trees of wisdom (številka: 3, 2014)
  Kaj lahko med študijem naredim za svojo večjo zaposljivost? (številka: 3, 2014)
  Ali so društva pomembna za učenje starejših v skupnosti? (številka: 3, 2014)
  Older men learning through religious and political affiliations (številka: 3, 2014)
  Žagar Ž., Igor in Kelava, Polona (ur.): From formal to non-formal: education, learning and knowledge (številka: 3, 2014)
  Prihodnost visokošolskih institucij (številka: 3, 2014)
  Načrtovanje kariere invalidov - želje in ovire (številka: 4, 2014)
  Albert in Leonida Mrgole: Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Kamnik, Zavod Vezal, 2013 (številka: 4, 2014)
  Psihoterapija kot možnost razvoja empatije v odraslosti (številka: 4, 2014)
  Učenje najdemo povsod! Revija naj to odslikava! (številka: 4, 2014)
  Lifelong learning and employability - the role of non-formal education (številka: 4, 2014)
  Dejavniki vključenosti aktivne populacije v programe formalnega in neformalnega izobraževanja (številka: 4, 2014)
  Dvajset let refleksivne prakse (številka: 4, 2014)
  Univerza za tretje življenjsko obdobje 30 let pozneje (številka: 4, 2014)
  Reteoretizacija priznavanja neformalno in priložnostno pridobljenega znanja (številka: 4, 2014)
  Sociokulturna animacija v bolnišnici in pravica do kulture (številka: 4, 2014)
 21. 2015
   50

  številka: 1 (2015)
  številka: 2 (2015)
  številka: 3 (2015)
  številka: 4 (2015)
  Osnutek novega Zakona o visokem šolstvu in logika kapitalizma (številka: 1, 2015)
  Uničevanje mišljenja (številka: 1, 2015)
  "Čisto vseeno je, ali je plesalec na vozičku ali ne, saj ustvarjam umetnost" (številka: 1, 2015)
  Izzivi usposabljanja za delo s posebnimi ciljnimi skupinami na področju kulture (številka: 1, 2015)
  "Zavedam se, da so stvari, ki jih lahko naredim zadnjič" (številka: 1, 2015)
  Karierni centri na univerzi - prostori neformalnega učenja za študente (številka: 1, 2015)
  DEMOLA (številka: 1, 2015)
  Raziskovanje lastne prakse kot dejavnik profesionalnega razvoja babic in medicinskih sester (številka: 1, 2015)
  ZViS in nadaljnji elementi utrjevanja logike kapitala (številka: 1, 2015)
  Univerza v primežu neoliberalne politike (številka: 1, 2015)
  Evritmija v delovnem procesu (številka: 1, 2015)
  Digitalna pismenost in reševanje problemov v tehnološko bogatih okoljih (številka: 2, 2015)
  Raziskava PIAAC - vpogled v sedanje spretnosti odraslih (številka: 2, 2015)
  "Slovenija - učeča se dežela" in druge zamisli dr. Jelenca ob njegovem jubileju (številka: 2, 2015)
  Mostar university students' self-assessment of lifelong learning competencies (številka: 2, 2015)
  Izobraževanje in usposabljanje starejših delavcev - mednarodna primerjava (številka: 2, 2015)
  Spletna platforma EPALE - priložnost za izmenjavo in sodelovanje izobraževalcev odraslih (številka: 2, 2015)
  Teoretski in metodološki problemi evalvacije politike izobraževanja odraslih (številka: 2, 2015)
  Vpliv izobrazbe in spretnosti starejših na individualno in družbeno blaginjo (številka: 2, 2015)
  Vpliv neformalnega izobraževanja na razvoj spretnosti in kompetenc (številka: 2, 2015)
  Alojz Cindrič: Od imatrikulacije do promocije, Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015 (številka: 2, 2015)
  "Boj za znanje bo v 21. stoletju hujši, kot je bil nekoč boj za ozemlja" (številka: 2, 2015)
  Spodbujanje medkulturnega dialoga (številka: 3, 2015)
  Allen Tough - raziskovalec učenja in spreminjanja odraslih ter vizionar (številka: 3, 2015)
  "Pomembno mi je bilo, da se vključim v različne programe in se čim prej naučim jezika" (številka: 3, 2015)
  Medkulturnost v izobraževanju odraslih (številka: 3, 2015)
  Izkušnje učiteljev s poučevanjem dijakov migrantskega ozadja v poklicnem izobraževanju (številka: 3, 2015)
  Tranzicijsko učenje kot del procesa migracije (številka: 3, 2015)
  Matevž Rudolf: Ko beseda podobo najde: slovenska literatura in film v teoriji in praksi (1984-2012) ... (številka: 3, 2015)
  Projekt Eduka - vzgajati k različnosti (številka: 3, 2015)
  Empathy in adult education (številka: 3, 2015)
  Empowerment through intercultural learning (številka: 3, 2015)
  Novosti, ki jih je vpeljala v letu 2013 sprejeta Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih za obdobje 2013-2020 (ReNPIO2013-2020) (številka: 3, 2015)
  Ženske in migracije (številka: 3, 2015)
  Kako izboljšati zavedanje starejših o tem, da so državljani Evrope? (številka: 4, 2015)
  Vojko Kavčič: Umovadba za bistre možgane v poznih letih (številka: 4, 2015)
  Assessment of intercultural competence of vocational teachers in Croatia (številka: 4, 2015)
  Modularno usposabljanje kariernih svetovalcev - MUKS (številka: 4, 2015)
  Validation of non-formal and informal learning from a European perspective - linking validation arrangements with national qualifications frameworks (številka: 4, 2015)
  Critical reflections on managing cultural diversity in workplaces in Slovenia (številka: 4, 2015)
  Socioekonomski položaj samozaposlenih v kulturi (številka: 4, 2015)
  Razvoj neformalnega izobraževanja odraslih skozi zgodovino Zasavske ljudske univerze (številka: 4, 2015)
  Vseživljenjskost učenja ter raziskovanje vzgoje in izobraževanja (številka: 4, 2015)
  Zaposljivost - izziv za izobraževanje (številka: 4, 2015)
  Beg iz anonimnega pisanja - delavnice dr. Noaha Charneyja na Filozofski fakulteti v Ljubljani (f 1, 2015)
  Dragan Petrovec: Nasilje pod masko, Ljubljana, Sanje, 2015 (številka: 3, 2015)
 22. 2016
   49

  številka: 1 (2016)
  številka: 2 (2016)
  številka: 3 (2016)
  številka: 4 (2016)
  Projekt SHAPE (številka: 1, 2016)
  Kako strokovni delavci vrtca vrednotijo stalno strokovno izpopolnjevanje kot element svojega profesionalnega razvoja (številka: 1, 2016)
  Še enkrat o neoliberalizmu (številka: 1, 2016)
  Prilagodljivi računalniški sistem za priporočanje učnih objektov v konstruktivističnem učnem okolju - ALECA (številka: 1, 2016)
  Tečaji španščine za starejše odrasle na Univerzi za tretje življenjsko obdobje in v dnevnih centrih aktivnosti za starejše (številka: 1, 2016)
  Ali je potrebno premisliti antirasistične perspektive za izobraževanje? (številka: 1, 2016)
  Longevity and learning from the biographical perspective (številka: 1, 2016)
  Raziskava o izrazu karierna orientacija (številka: 1, 2016)
  Osnovna šola kot središče socialnega in kulturnega življenja v lokalni skupnosti (številka: 1, 2016)
  Še enkrat o neoliberalizmu (številka: 1, 2016)
  Proces prenove praktičnega usposabljanja (številka: 2, 2016)
  Pogledi mentorjev in študentov zdravstvene nege na praktično usposabljanje (številka: 2, 2016)
  Evropeizacija izobraževanja in priznavanje rezultatov učenja (številka: 2, 2016)
  Mentorstvo nekoč in danes - pomembna oblika izobraževanja ter prenosa znanja in izkušenj (številka: 2, 2016)
  Social images of youth as a challenge for mentoring work (številka: 2, 2016)
  Še enkrat o neoliberalizmu (številka: 2, 2016)
  Kako mladim delavcem približati varnost in zdravje pri usposabljanju za delo (številka: 2, 2016)
  Vloga mentorja pri umetniškem ustvarjanju v skupini odraslih z motnjo v duševnem razvoju (številka: 2, 2016)
  O mentorstvu v Slovenskem šolskem muzeju (številka: 2, 2016)
  Uporabnost filma pri verskem izobraževanju (številka: 3, 2016)
  Gledati, misliti in razumeti film skozi filmsko glasbo (številka: 3, 2016)
  Kakršenkoli film delaš, ga pravzaprav delaš o sebi (številka: 3, 2016)
  Film na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj (številka: 3, 2016)
  Inovativni model integriranega mentorstva v filmski produkciji (številka: 3, 2016)
  Kino-katedra za pedagoge v Slovenski kinoteki (številka: 3, 2016)
  Življenje z več jeziki (številka: 3, 2016)
  What do learners need to know about cinema? (številka: 3, 2016)
  Projekt CINAGE - evropski film za dejavno staranje (številka: 3, 2016)
  Peljhan, Matej (ur.), Fototerapija, Od konceptov do praks, Kamnik, Cirius, 2015 (številka: 3, 2016)
  Različne dimenzije filma v programu Projektno učenje za mlajše odrasle (številka: 3, 2016)
  Practicums as part of study programmes in library and information studies (številka: 3, 2016)
  Skočiti v film (številka: 3, 2016)
  Raziskava o biografskem učenju žensk v kontekstu migracij (številka: 4, 2016)
  Odprto izobraževanje v zdravstvu - tehnologija in metoda (številka: 4, 2016)
  Barry Golding (ur.), The men's shed movement. The company of men (številka: 4, 2016)
  Attitudes of pupils and students towards lifelong learning (številka: 4, 2016)
  Wikiji v izobraževanju (številka: 4, 2016)
  Z dogovorom do poenotene rabe strokovnega izrazja na področju vzgoje in izobraževanja - primer PIAAC (številka: 4, 2016)
  Uvodnik (številka: 4, 2016)
  IBM Slovenija in e-izobraževanje (številka: 4, 2016)
  Ponudba e-izobraževanja v Sloveniji v letih 2006 in 2015 (številka: 4, 2016)
  Modeliranje dimenzij digitalne kompetence študentov prvega letnika izbranih pedagoških smeri (številka: 4, 2016)
  Spremenjene pedagoške prakse z uporabo IKT (številka: 4, 2016)
  Lilijana Burcar, Restavracija kapitalizma: repatriarhalizacija družb (številka: 4, 2016)
  Sprejemanje informacijsko-komunikacijske tehnologije (številka: 4, 2016)
 23. 2017
   47

  številka: 1 (2017)
  številka: 2 (2017)
  številka: 3 (2017)
  številka: 4 (2017)
  Pomen dejavnega državljanstva in državljanske vzgoje v času migracij in begunske krize v Evropi (številka: 1, 2017)
  Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah (številka: 1, 2017)
  Starizem ali starostizem? (številka: 1, 2017)
  Izobraževanje v muzeju: animiranje za kulturne spremembe (številka: 1, 2017)
  Ideologija starostizma kot operativna kategorija kapitalizma: primer pokojninske blagajne (številka: 1, 2017)
  Potrebe po magistrskem študiju babištva v Sloveniji (številka: 1, 2017)
  Konec varčevanja? (številka: 1, 2017)
  Pomen motivacijskih dejavnikov kariernega razvoja med strokovnimi delavci in delavkami v osnovnih in srednjih šolah (številka: 1, 2017)
  Človek, delo in organizacija: pregled psiholoških področij in perspektiv (številka: 1, 2017)
  Communities of practice as a methodology for grassroots innovation in sustainable adult education (številka: 1, 2017)
  Življenjski slog starejših v domovih za starejše (številka: 1, 2017)
  Poklic mediatorja kot strokovnega nosilca postopka mediacije (številka: 1, 2017)
  Antirasistične perspektive v izobraževanju (številka: 2, 2017)
  Uršula Lipovec Čebron (ur.): Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba. Priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev. Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016 (številka: 2, 2017)
  Antirastitično opismenjevanje: epistemologije Juga in protihegemonska postajanja (številka: 2, 2017)
  Ana Krajnc: Starejši se učimo. Izobraževanje starejših v teoriji in praksi. Ljubljana, Univerza za tretje življenjsko obdobje, združenje za izobraževanje in družbeno vključenost, 2016 (številka: 2, 2017)
  Pedagoško-andragoški dnevi 2017 (številka: 2, 2017)
  Kritična pismenost (številka: 2, 2017)
  Emancipatorne prakse s perspektive študentske populacije (številka: 2, 2017)
  Etnična diskriminacija med šolanjem v RS: stanje in izzivi (številka: 2, 2017)
  Determinante antirasističnega izobraževanja (številka: 2, 2017)
  Dealing with diversity and anti-racism in adult education (številka: 2, 2017)
  Boaventura de Sousa Santos: Epistemologies of the South. Justice against epistemicide. New York in London, Routledge, 2014 (številka: 2, 2017)
  Change of students' activities in the process of becoming a teacher (številka: 3, 2017)
  Radicalising citizenship education (številka: 3, 2017)
  Participacija starejših odraslih v praksah skupnosti in v skupnosti prakse (številka: 3, 2017)
  Mladi v ujetništvu vseživljenjskega učenja (številka: 3, 2017)
  Vloga andragoga pri spodbujanju priložnostnega učenja v skupnosti (številka: 3, 2017)
  Community members' initiatives in public open spaces: two case studies from Slovenia (številka: 3, 2017)
  Education as habilitation: empirical examples from adjusted education in Sweden for students associated with high-functioning autism (številka: 3, 2017)
  Jezikovna izobraževanja za odrasle priseljence na primeru francoskega nevladnega sektorja (številka: 3, 2017)
  Zoran Jelenc, Vseživljenjskost in izobraževanje odraslih, Nova Gorica, Educa, 2016 (številka: 3, 2017)
  Kako poimenovati sodobne strukture in procese oblikovanja ter izvajanja izobraževalnih politik in praks? (številka: 4, 2017)
  The usefulness of adult education: lifelong learning in the European Union and the Portuguese public policy (številka: 4, 2017)
  Vloga identitetnih kapitalov v razvoju aktivne odraslosti v globaliziranih družbah (številka: 4, 2017)
  Vpliv evropeizacije izobraževanja na potrženje in poblagovljenje politike in prakse izobraževanja odraslih v Sloveniji (številka: 4, 2017)
  Vpliv globalizacije na neoliberalne oblike internacionalizacije univerze (številka: 4, 2017)
  Bogata in zgledna praksa, a žal sistemska zapostavljenost (številka: 4, 2017)
  Erasmus+ s podporo mednarodnemu sodelovanju odpira vrata v svet izobraževalcem odraslih v Sloveniji (številka: 4, 2017)
  Globalizacija in evropeizacija izobraževanja odraslih (številka: 4, 2017)
  Marcella Milana in Tom Nesbit (ur.), Global perspectives on adult education and learning policy (številka: 4, 2017)
  Nova oblika vladavine v Evropski uniji in njeni izrazi na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji (številka: 4, 2017)
  Problematising adult basic and secondary education in a globalised world (številka: 4, 2017)
 24. 2018
   38

  številka: 1 (2018)
  številka: 2 (2018)
  številka: 3 (2018)
  številka: 4 (2018)
  Bottom-up cultural initiatives in local communities - between retreat and social engagement (številka: 1, 2018)
  The river and the people (številka: 1, 2018)
  The contradictions of populism: reasserting adult education for democrary (številka: 1, 2018)
  Adult learning in a world on the move (številka: 1, 2018)
  'Rewriting sociality' - sociographicity as a concept for comprehending emancipatory practice and social change (številka: 1, 2018)
  Silenced epistemologies: the power of testimonies and critical auto/biographies for contemporary education (številka: 1, 2018)
  Aktivna politika zaposlovanja mladih (številka: 2, 2018)
  Gradimo mostove v izobraževanju odraslih (številka: 2, 2018)
  Vidiki učenja tujih jezikov na Univerzi za tretje življenjsko obdobje (številka: 2, 2018)
  Nekateri trendi razvoja na področju izobraževanja odraslih - izobraževanje odraslih med znanostjo, politiko in prakso (številka: 2, 2018)
  Mnenja vodstvenih delavcev institucij v izobraževanju odraslih o učinkih Erasmusa+ na področju izobraževanja odraslih (številka: 2, 2018)
  Andragoško svetovalno delo med teorijo, izobraževalno politiko in prakso (številka: 2, 2018)
  Središča za samostojno učenje (SSU) (številka: 2, 2018)
  Käpplinger, B., Robak, S., Fleige, M., Hippel, A., Gieseke, W. (ur.): Cultures of program planning in adult education, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2017 (številka: 2, 2018)
  Problemi prevzemanja besedišča pod vplivom globalizacije (številka: 2, 2018)
  Naloge mentorja za kakovostno mentorstvo višješolskim študentom (številka: 3, 2018)
  Masculine gender space (številka: 3, 2018)
  "It's not adequate, but otherwise they wouldn't understand it" (številka: 3, 2018)
  Roman Kuhar and David Patternote (eds.), Anti-gender campaigns in Europe: mobilizing against equality ... (številka: 3, 2018)
  Ana Hofman (ed.), Science (withouth) youth: gendering early academic careers in Slovenia ... (številka: 3, 2018)
  Dripping pink and blue (številka: 3, 2018)
  Gender and its implications in adult learning and education (številka: 3, 2018)
  Adult education in Croatia after 1990 (številka: 4, 2018)
  George A. Koulaouzides in Katarina Popović (ur.), Adult education and lifelong learning in Southeastern Europe: a critical view of policy and practice, Rotterdan, Sense, 2017 (številka: 4, 2018)
  Adult education policies in the states of the territory of former Yugoslavia (številka: 4, 2018)
  Ob jubileju dr. Ane Krajnc (številka: 4, 2018)
  Izobraževanje odraslih v Sloveniji pred tranzicijo in po njej (številka: 4, 2018)
  Walter Filho, Mark Mifsud in Paul Pace (ur.), Handbook of lifelong learning for sustainable development, Cham, Springer, 2018 (številka: 4, 2018)
  Mednarodna primerjava dejavnikov vpliva na zgodnje opuščanje izobraževanja (številka: 4, 2018)
  Neverbalna komunikacija v izobraževanju odraslih skozi vlogi predavatelja in slušatelja (številka: 4, 2018)
  Peter Jarvis (1937-2018) (številka: 4, 2018)
  Professionalisation in the field of adult education and learning in the territory of former Yugoslavia (številka: 4, 2018)
  Nastajanje andragogike, razvoj študija andragogike in usposabljanje izobraževalcev odraslih pred osamosvojitvijo Slovenije in po njej (številka: 4, 2018)
  In search of identity (številka: 4, 2018)
 25. 2019
   31

  številka: 1 (2019)
  številka: 2 (2019)
  Career service as a measure to support employability: a comparison between the University of Florence and the University of Lagos (številka: 1, 2019)
  Adult Education and Work Contexts: International Perspectives and Challenges (številka: 1, 2019)
  Students' voice in higher education in Italy and Latvia (številka: 1, 2019)
  Recognition of prior learning: policy analysis from Denmark and India (številka: 1, 2019)
  Flexibilisation of adult learning and education in the context of shifting temporalities in Nigeria and Germany (številka: 1, 2019)
  International and comparative adult education (številka: 1, 2019)
  Adult education and lifelong learning policies: an analysis of Greece and Portugal (številka: 1, 2019)
  Adult learning and education in international contexts: future challenges for its professionalization (številka: 1, 2019)
  Bottom-up strategies for community engagement and informal learning: targeting men aged 60 years or more (številka: 2, 2019)
  Older men's biographical learning and masculinity (številka: 2, 2019)
  What is missing - older male learners or a community strategy? (številka: 2, 2019)
  Old guys say yes to community (številka: 2, 2019)
  Transitions to retirement: perceptions of Portuguese older men (številka: 2, 2019)
  Alan Walker (ur.), The future of ageing in Europe, making an asset of longevity (številka: 2, 2019)
  Simone de Beauvoir, Starost,1. Stališče zunanjosti (številka: 2, 2019)
  Men's gender capital experiences in later life (številka: 2, 2019)
  Lifelong learning redefined: from sustainability to generational learning (številka: 3, 2019)
  Nebojša Macanović, Jagoda Petrović, Goran Jovanić (ur.): Položaj marginaliziranih grupa u društvu (številka: 3, 2019)
  Too many evenings. Learning democracy from a participatory budget process (številka: 3, 2019)
  University teaching and learning in educational sciences (številka: 3, 2019)
  Adult literacy and basic education policies in a comparative perspective (številka: 3, 2019)
  Addressing the need for language support for the migrant and refugee community in the East Midlands, U.K. (številka: 3, 2019)
  Koncepti kakovosti v evalvacijskih praksah v visokem šolstvu (številka: 3, 2019)
  AS. Andragoška spoznanja (številka: 3, 2019)
  20 let online izobraževanja na Dobi (številka: 3, 2019)
  Public school teachers' experiences of profound learning (številka: 3, 2019)
  Education 2030 & adult learning: global perspectives and local communities - bridges or gaps? (številka: 3, 2019)
  Integrating Western and Arab leadership development practices (številka: 3, 2019)
  The role of universities and educators in developing and implementing sustainable developmental goals (številka: 3, 2019)
 26. 2020
   38

  številka: 1 (2020)
  številka: 2 (2020)
  številka: 3 (2020)
  Novim desetletjem naproti (številka: 1, 2020)
  Trajna nacionalna nujnost: izobraževanje odraslih in vseživljenjsko učenje v Britaniji za 21. stoletje (številka: 1, 2020)
  The city of Espoo develops as a sustainable learning city (številka: 1, 2020)
  Learning cities in progress (številka: 1, 2020)
  New learning sites in learning cities - public pedagogy and civic education (številka: 1, 2020)
  Jan Slaby in Christian von Scheve (ur.), Affective societies, London in New York, Routledge, 2019 (številka: 1, 2020)
  Expansive learning and research practices at the Slovenian third age university (številka: 1, 2020)
  Learning neighbourhoods (številka: 1, 2020)
  Sto let ljudskih visokih šol (Volkshochschulen) v Nemčiji (številka: 1, 2020)
  Občutljivost evalvacijskih praks za vrste, stopnje in področja študijskih programov (številka: 1, 2020)
  Where do lifelong learning cities in Korea stand? - From the perspective of a learning society orientation (številka: 1, 2020)
  Learning cities - an influential topic for adult education and learning, drawing attention to inclusion, collaboration and innovation (številka: 1, 2020)
  Aleksej Kalc, Mirjam Milharčič Hladnik, Janja Žitnik Serafin: Doba velikih migracij na Slovenskem, Založba ZRC, Ljubljana 2020 (številka: 2, 2020)
  Visokošolska didaktika in didaktično usposabljanje visokošolskih učiteljev pri nas (številka: 2, 2020)
  Profesionalni razvoj in pedagoško usposabljanje visokošolskega učitelja (številka: 2, 2020)
  Nursing mentoring and mentors' views on the efficiency of university students' practice (številka: 2, 2020)
  Pedagoško-andragoški dnevi 2020 (številka: 2, 2020)
  Sedanjost in prihodnost visokošolskega izobraževanja (številka: 2, 2020)
  Možnosti za uporabo na študenta osredinjenih metod poučevanja in učenja bioloških predmetov nA UP FAMNIT (številka: 2, 2020)
  Nursing mentoring and mentors' views on the efficiency of university students' practice (številka: 2, 2020)
  Spodbujanje aktivnega študija, kot ga zaznavajo študenti (številka: 2, 2020)
  Reading comprehension of subject-specific texts in a foreign language (številka: 2, 2020)
  Vloga čustev pri učenju na delovnem mestu (številka: 3, 2020)
  Dileme spremljanja učinkovanja načrtovanega učenja na organizacijsko uspešnost (številka: 3, 2020)
  Učenje na delu (številka: 3, 2020)
  Maria Slowey, Hans G. Schuetze in Tanya Zubrzycki (ur.), Inequality, innovation and reform in higher education: challenges of migration and ageing population, Springer International Publishing, 2020 (številka: 3, 2020)
  Lea Bregar, Margerita Zagmajster, Marko Radovan, E-izobraževanje za digitalno družbo. Ljubljana, Andragoški center Slovenije, 2020 (številka: 3, 2020)
  Integration as a multi-way process (številka: 3, 2020)
  Organisational climate and the work-related learning of employees (številka: 3, 2020)
  Preschool teachers' involvement in informal learning as an important factor of their professional development (številka: 3, 2020)
  Christoph Meinel in Larry Leifer (ur.), Design thinking research: investigating design team performance. Springer, 2020 (številka: 3, 2020)
  How can individual learning at the workplace contribute to organisational learning? An adult education perspective on requirements and boundaries (številka: 3, 2020)
  O doktorski disertaciji Adrijane Bibe Rebolj z naslovom "Prilagoditve za študente s posebnimi potrebami pri doseganju zahtevanih akademskih standardov" (številka: 3, 2020)
  Izobraževanje odraslih praznuje okrogle jubileje in prejema priznanja (številka: 3, 2020)
  Podpora mentorjem pri praktičnem usposabljanju vajencev (številka: 3, 2020)
 27. 2021
   25

  številka: 1 (2021)
  številka: 2 (2021)
  Tomaž Grušovnik, Reingard Spannring in Karen Lykke Syse (ur.), Environmental and animal abuse denial: averting our gaze. Lexington books, 2021 (številka: 1, 2021)
  Andragoška dediščina Sabine Jelenc Krašovec (številka: 1, 2021)
  Kaj transformirati? Izobraževanje odraslih, trajnostni razvoj in okoljska gibanja (številka: 1, 2021)
  Educating during the great transformation (številka: 1, 2021)
  Mnenja o izobraževanju starejših oseb na kulturno-umetniškem področju (številka: 1, 2021)
  Učenje na delovnem mestu v kontekstu visokošolskega praktičnega usposabljanja (številka: 1, 2021)
  Uporabnost spletne strani Teacher's Climate Guide za samoizobraževanje andragogov in načrtovanje izobraževanja odraslih o okoljski problematiki (številka: 1, 2021)
  Simone de Beauvoir, Starost II: biti v svetu. Opro, 2020 (številka: 1, 2021)
  Vzgoja in izobraževanje za trajnostni razvoj širita razumevanje javnega interesa v izobraževanju odraslih (številka: 1, 2021)
  Making a case for ecofeminist popular education in times of ovid-19 (številka: 1, 2021)
  Sabina Jelenc Krašovec - lik andragoginje (številka: 1, 2021)
  Od kolonialnega učenja do izobraževanja za trajnostni razvoj (številka: 1, 2021)
  Museums, socio-ecological thinking, and activist pedagogies of imagination (številka: 1, 2021)
  Adult education teachers' competencies for the implementation of sustainable development (številka: 1, 2021)
  The evaluation of cultural competence in healthcare (številka: 2, 2021)
  Ozaveščanje javnosti o paliativni oskrbi (številka: 2, 2021)
  Pedagoško-andragoški dnevi 2021 (številka: 2, 2021)
  Building evidence for the impact of older adult learning on active ageing (številka: 2, 2021)
  Bilingualism and language education to improve the cognitive health of older persons (številka: 2, 2021)
  Zdravstveni kotički in izobraževanje za zdravje v splošnih knjižnicah (številka: 2, 2021)
  Izobraževanje odraslih na področju zdravja (številka: 2, 2021)
  Izboljševanje zdravstvene pismenosti nosečnic z uporabo sodobnih pristopov v zdravstveni vzgoji (številka: 2, 2021)
  Folk high school as a supportive environment for participants with high-functioning autism (številka: 2, 2021)
 28. 2022
   11