Aplikativni projekt
Prognostični in diagnostični modelirni sistem za kontrolo onesnaženja ozračja v regiji