Aplikativni projekt
Jesenov ožig v Sloveniji in proučevanje glive Chalara fraxinea