Syntheses in the cycloheptatrienone series
Sinteze v vrsti cikloheptatrienonov
Synthesen in der cycloheptatrienon Reihe

tab1
Gradivo je dostopno v prostorih NUK na namenskih računalnikih