Pedagoški vidiki vključevanja romskih otrok iz naselja Deponija v izobraževalni sistem
Pedagogical perspectives of including the Roma children from the Deponija settlement into the education system