Seasonal radial growth of Black pine (Pinus nigra Arnold) from Bosnia and Herzegovina, monitored by the pinning method and manual band dendrometers
Sezonska debelinska rast črnega bora (Pinus nigra Arnold) iz Bosne in Hercegovine, spremljana z metodo pining in ročnimi dendrometri